fbpx
Close

20 Cựm Từ Trùng Lặp Cực Hay Trong Tiếng Anh

All in all: Tóm lại
Arm in arm: Tay trong tay
Again and again: Lặp đi lặp lại
Back to back: Lưng kề lưng
By and by: Sau này
Nose to nose: Gặp mặt
Heart to nose: Chân tình
Year after year: Hàng năm
Eye for eye: Trả đũa
More and more: Ngày càng nhiều
One by one: Lần lượt
Time after time: Nhiều lần
Step by step: Từng bước một
Word by word: Từng chữ một
Shoulder to shoulder: Vai kề vai
Day by day: Ngày qua ngày
End to end: Nối hai đầu
Face to face: Mặt đối mặt
Hand in hand: Tay trong tay
Little by little: Từng chút một

Related Posts

Tốt hơn mỗi ngày cùng Elsa Speak