fbpx
Close

100 Trạng từ thông dụng nhất trong Tiếng Anh

TRẠNG TỪ CHỈ THỜI GIAN

already: đã … rồi
lately: gần đây
still: vẫn
early: sớm
now: bây giờ
soon: sắp
finally: cuối cùng
yesterday: hôm qua
tomorrow: ngày mai

TRẠNG TỪ CHỈ ĐỊA ĐIỂM

here: ở đây
there: ở kia
everywhere: khắp mọi nơi
somewhere: ở đâu đó
anywhere: bất kỳ đâu
nowhere: không đâu cả
nearby: gần đây
inside: bên trong
outside: bên ngoài

TRẠNG TỪ CHỈ TẦN SUẤT

alway: luôn luôn
usually: thường xuyên
frequently: thường xuyên
often: thường
rarely: hiếm khi
hardly ever: hầu như không
never: không bao giờ

TRẠNG TỪ LIÊN KẾT

besides: bên cạnh đó
however: tuy nhiên
then: sau đó
instead: thay vào đó
moreover: hơn nữa
as a result: kết quả là
unlike: khác với
furthermore: hơn nữa
in fact: trên thực tế

TRẠNG TỪ CHỈ MỨC ĐỘ

hardly: hầu như không
little: ít
fully: hoàn toàn
rather: khá là
very: rất
strongly: cực kì
simply: đơn giản là
highly: rất
almost: gần như
enough: đủ
a lot: rất nhiều
quite: khá là
pretty: khá
slightly: hơi
entirely: hoàn toàn
perfectly: hoàn hảo
terribly: cực kì
absolutely: tuyệt đối

TRẠNG TỪ CHỈ CÁCH THỨC

angrily: 1 cách tức giận
bravely: 1 cách dũng cảm
politely: 1 cách lịch sự
carelessly: 1 cách cẩu thả
easily: 1 cách dễ dàng
happily: 1 cách vui vẻ
hungrily: 1 cách thèm khát
lazily: 1 cách lười biếng
loudly: 1 cách ồn ào
accurately: 1 cách chính xác
beautifully: 1 cách đẹp đẽ
ecpertly: 1 cách điều kiện
anxiously: 1 cách lo lắng
carefully: 1 cách cẩn thận
greedily: 1 cách tham lam
quickly: 1 cách nhanh
badly: 1 cách tồi tệ
cautiously: 1 cách cẩn trọng

TRẠNG TỪ CHỈ ĐỊNH

just: chỉ
only: duy nhất
simply: đơn giản là
mainly: chủ yếu là
largely: phần lớn là
generally: nói chung là
especially: đặc biệt là
particularly: cụ thể là
specifically: cụ thể là

Related Posts

Tốt hơn mỗi ngày cùng Elsa Speak