fbpx
Close

Quy Tắc Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh

1. Đại từ nhân xưng là những từ dùng để xưng hô trong giao tiếp ví dụ: I, You, He, She,….

2. Ngôi thứ nhất thuộc về người nói, ngôi thứ hai thuộc về người nghe, ngôi thứ ba thuộc về người hoặc con vật hoặc đồ vật mà người nói và người nghe đề cập tới

3. Đại từ nhân xưng được làm chủ ngữ nên có thể gọi chúng là đại từ chủ ngữ

 

Quy Tắc Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh
Quy Tắc Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh

Lưu ý

– Khi muốn kêu người nào đó từ xa, ĐỪNG BAO GIỜ kêu “YOU,YOU” vì như vậy là rất bất lịch sự. Nếu người nào đó là nam có thể kêu MR, nữ có thể kêu MRS hoặc MISS.

– “IT” chỉ dùng cho con vật, đồ vật, sự vật hoặc danh từ trừu tượng, không bao giờ dùng để chỉ người. Trong tiếng Việt, ta có thể dùng “NÓ” để chỉ người thứ ba nào đó. Trong trường hợp này, trong tiếng Anh, chỉ có thể dịch “NÓ” thành “HE” hoặc “SHE” tùy theo giới tính.

Related Posts

Tốt hơn mỗi ngày cùng Elsa Speak