fbpx
Close

Phân Biệt Cách Dùng Will Và Be Going To

Cách dùng WILL

– Dùng Will khi quyết định làm điều gì đó ngay vào lúc nói hoặc đồng ý hay từ chối làm việc gì.
Ví dụ: Oh, I’ve left the door open, I will go and shut it.

– Dùng Will để hứa hẹn làm điều gì đó
Ví dụ: Thank you for lending me the money
I will pay you back on Friday

– Dùng Will để dự đoán về tương lai.
Ví dụ: I think United will win the game

Cách dùng BE GOING TO

– Dùng Be going to cho một dự đoán về tương lai nhưng chỉ khi có một dấu hiệu ở hiện tại cho thấy điều sẽ xảy ra trong tương lai, nhất là tương lai gần. Người nói cảm thấy chắc chắn điều gì sẽ xảy ra.
Ví dụ: Look at those black clounds. It’s going to rain

– Dùng Be going to để nói về một việc mà chúng ta quyết định làm hay dự định làm trong tương lai.
Ví dụ: We are going to have a meal

Chú ý:

– Will không diễn tả một dự định
– Thì hiện tại tiếp diễn cũng được dùng giống như “Be going to”
– Chúng ta có thể dùng cả WillBe going to để dự đoán việc xảy ra trong tương lai nhưng Be going to thân mật hơn và thông dụng hơn trong văn nói thường ngày

Related Posts

Tốt hơn mỗi ngày cùng Elsa Speak