fbpx
Close

Phân biệt các từ chỉ định lượng trong Tiếng Anh

Các từ định lượng sẽ bao gồm: a few, much, many, some. Viết ngắn gọn và dễ nhớ thôi nên các bạn share nhiều nhiều nha <3

1. A FEW

A few + danh từ đếm được số nhiều
Ví dụ:
I have a few toys.
(Tôi có vài món đồ chơi)

2. MUCH

Much + danh từ không đếm được
Ví dụ:
I have so much homework tonight.
(Tối nay tôi có quá nhiều bài tập)

3. MANY

Many + danh từ số nhiều đếm được
Ví dụ:
She has many things to do.
(Cô ấy có rất nhiều việc phải làm)

4. SOME

Some + N không đếm được / đếm được số nhiều
Ví dụ:
I have some apples.
(Tôi có vài quả táo)
There’s some milk in the fridge.
(Có một ít sữa trong tủ lạnh)

 

Related Posts

Tốt hơn mỗi ngày cùng Elsa Speak