fbpx
Close

Các Sai Lầm Cực Phổ Biến Trong Giao Tiếp Tiếng Anh

Sai: Remember me to lock the door
Đúng: Remind me to lock the door

Sai: I very like this song
Đúng:
– I really like this song
– I like this song very much

Sai: I have visited France in 2010
Đúng:
– I visited France in 2010
– I have visited France

Sai: John did a mistake in the tesk
Đúng: John made a mistake in the tesk

Sai: She said me that she was happy
Đúng:
– She told me that she was happy
– She said that she was happy

Related Posts

Tốt hơn mỗi ngày cùng Elsa Speak