fbpx
Close

Những Từ Đi Với V-Ing Hay Gặp Trong Tiếng Anh

To dream of + V-ing: Mơ làm việc gì
To prevet sb from + V-ing: Ngăn cản, ngăn ngừa
To insist on + V-ing: Khăng khăng làm gì
To stop sb/sth from + V-ing: Ngăn cản, dừng
To allow + V-ing: Luyện tập làm gì
To encourage + V-ing: Khuyến khích làm gì
To regret + V-ing: Hối hận vì đã làm gì
To think about + V-ing: Suy nghĩ về cái gì đó
To be satisfied with + V-ing: Hài lòng
To be success in + V-ing: Thành công
To thank sb for + V-ing: Cảm ơn ai vì đã làm gì
To be worried about + V-ing: Ngạc nhiên
To be tired of + V-ing: Mệt mỏi vì
To be used to + V-ing: Đã quen làm gì
To cease + V-ing: Ngừng làm gì
To warn sb against + V-ing: Cảnh báo ai không được làm gì
To resent + V-ing: Ghét làm gì
To risk + V-ing: Mạo hiểm làm
To spend time + V-ing: Bỏ thời gian làm gì
To anticipate + V-ing: Lường trước làm cái gì
To have difficult (in) + V-ing: Gặp khó khăn
To waste time (in) + V-ing: Phí thời gian
To recommend + V-ing: Gợi ý làm gì
To plan on + V-ing: Lên kế hoạch làm gì
To be busy + V-ing: Bận làm gì
To be/get accustomed to: Dần quen với
To advise V-ing: Khuyên làm gì
To think of + V-ing: Nghĩ về việc gì đó
To recall + V-ing: Nhớ lại đã làm gì
To apologize for + V-ing: Thú nhận
To congratulate sb on V-ing: Chúc mừng ai vì điều gì đó
To be friendly with + V-ing: Thân thiện với
To be familiar with + V-ing: Quen thuộc với
To be popular with + V-ing: Phổ biến
To be based on + V-ing: Dựa trên
To be capable of + V-ing: Có khả năng
To insist sb on + V-ing: Nài nỉ ai làm gì
To remind sb of + V-ing: Gợi nhớ
To be afraid of + V-ing: Sợ
To be amazed at + V-ing: Ngạc nhiên
To be angry about sth/at sb + V-ing: Giận, tức
To be good/bad at + V-ing: Giỏi/kém
To be bored with + V-ing: Buồn chán
To be dependent on sth/sb + V-ing: Phụ thuộc
To be different from + V-ing: Khác biệt
To be excited about + V-ing: Háo hức

Related Posts

Tốt hơn mỗi ngày cùng Elsa Speak