fbpx
Close

Những Cách Đặt Câu Hỏi Thông Dụng Trong Tiếng Anh

WHERE

Where are the t-shirts?

Áo thun ở đâu?

Where are you from?

Bạn từ đâu tới?

Where are you going to go?

Bạn sẽ đi đâu?

Where are you?

Bạn ở đâu?

Where can I buy tickets?

Tôi có thể mua vé ở đâu?

Where can I exchange U.S dollars?

Tôi có thể đổi đô la Mỹ ở đâu?

Where can I find a hospitals?

Tôi có thể tìm bệnh viện ở đâu?

They are on the table

Ở trên bàn

I’m from Vietnam

Tôi đến từ Việt Nam

We are going to the zoo

Chúng tôi sẽ tới sở thú

I’m home

Tôi đang ở nhà

At the ticket counter

Tại quầy vé

At the bank

Ở ngân hàng

You can look at the map

Bạn có thể tìm trên bản đồ

WHO

Who are they?

Họ là ai?

Who are you looking for?

Bạn đang tìm ai?

Who are you?

Bạn là ai?

Who is this?

Ai đấy (ai đang gọi điện thoại)

Who is that?

Đó là ai?

Who sent this letter?

Ai đã gửi lá thư này?

Who taught you that?

Ai dạy bạn cái đó?

Who taught you?

Ai đã dạy bạn?

They are my parents.

Họ là bố mẹ tôi

I’m looking for my wife.

Tôi đang tìm vợ của mình

I am the lecturer

Tôi là giảng viên

It’s Mark from ABC company

Tôi là Mark từ công ty ABC

That’s my sister

Đó là chị gái tôi

I did

Tôi đã gửi đó

My mom taught me that

Mẹ tôi đã dạy tôi cái đó

Mr Bi, my English teacher

Thầy Bi, giáo viên tiếng Anh của tôi

WHAT

What are you doing?

Bạn đang làm gì?

What are you going to do tonight?

Bạn sẽ làm gì tối nay?

What are you going to have?

Bạn sẽ dùng gì?

What are you thinking about?

Bạn đang nghĩ gì?

What are you two talking about?

Hai bạn đang nói chuyện gì?

What are your hobbies?

Thú vui của bạn là gì?

What can I do for you?

Tôi có thể giúp gì bạn?

What colour is that car?

Xe đó màu gì?

I am listening to music

Tôi đang nghe nhạc

I am going to do my homework

Tôi sẽ làm bài tập về nhà

I’m going to have a sandwich

Tôi sẽ ăn bánh mì kẹp

I am thinking about my mom

Tôi đang nghĩ về mẹ

We are talking about the final exam

Chúng tôi đang nói về bài thi cuối kì

My hobbies are reading and writting

Tôi thích đọc sách và viết lách

I would like to book a table

Tôi muốn đặt bàn

The car is red

Cái xe màu đỏ

WHICH

Which is better, spaghetti or chicken salad?

Món nào ngon hơn, mì Ý hay salad gà?

Which is the best?

Cái nào tốt nhất?

Which is the best?

Cái nào tốt nhất?

Which one is better?

Cái nào thì ngon hơn?

Which one is cheaper?

Cái nào rẻ hơn?

Which one is the best?

Cái nào là ngon nhất?

Which road should I take?

Tôi nên đi đường nào?

Which school does he go to?

Anh ta học trường nào?

I choose spaghetti

Tôi chọn mì Ý

I would go for pizza

Tôi sẽ chọn pizza

A sandwich

1 cái bánh mì kẹp

It’ definitely the hamburger

Tất nhiên là hameburger rồi

The red one

Cái màu đỏ

The KFC hamburger.

Cái burger KFC

ABC road

Đường ABC

He goes to ABC college

Anh ta học đại học ABC

WHY

Why are you laughing?

Tại sao bạn cười

Why aren’t you going?

Vì sao bạn không đi?

Why did you do that?

Tại sao bạn lại làm thế?

Why did you say that?

Tại sao bạn lại nói thế?

Because that’s so funny

Vì chuyện đó buồn cười

Because I’m busy

Vì tôi bận

Sorry, it’s my fault

Xin lỗi đó là lỗi của tôi

Because I thought that was wrong

Vì tôi nghĩ như thế là sai

WHY

When are you going to pick up your friend?

Khi nào bạn định đi đón bạn của mình?

When are you leaving?

Khi nào bạn rời đi?

What are you moving?

Khi nào bạn chuyển đi?

When did this happen?

Việc này xảy ra khi nào?

When did you arrive in Boston?

Bạn đã tới Boston khi nào?

When do we arrive?

Khi nào chúng ta tới nơi?

When do we leave?

Khi nào chúng ta rời đi?

When do you arrive in the U.S?

Bạn tới Mỹ khi nào?

7 p.m

7h tối

As soon as possible

Sớm nhất có thể

On Monday

Thứ hai

Since last Saturday

Từ thứ bảy tuần trước

I arrived in Boston on Monday

Tôi tới Boston vào thứ hai

Maybe 8 a.m, but I’m not sure

Khoảng 8h sáng nhưng tôi không chắc

Right now

Ngay bây giờ

In October this year

Tháng 10 năm nay

HOW

How are you paying?

Bạn trả bằng gì?

How are you?

Bạn khỏe không?

How are your parent?

Bố mẹ bạn khỏe không?

How do I get there?

Làm sao tôi tới đó?

How do I get to Daniel Street?

Làm sao tôi tới đường Daniel?

How do I get to the American Embassy?

Làm sao tôi tới đại sứ quán Mỹ?

How do I use this?

Tôi dùng cái này như thế nào?

By cash

Bằng tiền mặt

I’m OK

Tôi ổn

They’re still fine

Họ vẫn ổn

By bus

Bằng xe buýt

By taxi

Bằng taxi

Turn left at Main street and go straight till the end of the road

Rẽ trái ở phố Main và đi thẳng đến cuối đường

Just open it

Chỉ cần mở nó ra thôi

Related Posts

Tốt hơn mỗi ngày cùng Elsa Speak