fbpx
Close

Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh chủ đề dịch vụ bưu điện

How much is a stamp
(một chiếc tem giá bao nhiêu tiền)

I’d like a packet of envelopes, please!
(Tôi muốn mua một tập phong bì!)

Could I have a book of stamps, please?
(Cho tôi mua một tập tem)

I’d like to send this parcel to Brazil
(Tôi muốn gửi gói hàng này đến Brazil)

How much will it cost to send this letter to the United States?
(Gửi thư này đến Mỹ hết bao nhiêu tiền?)

Can you put it on the scales, please?
(Anh/chị đặt nó lên cân đi)

I’d like to send this letter by
(Tôi muốn gửi thư này bằng dịch vụ)

Recorder Delivery: Chuyển phát có theo dõi
(Khi chuyển cần có chữ ký)

What’s the last date I can post this to Germany to arrive in time for Chrismas?
(Muốn cái này đến Đức kịp Giáng Sinh thì tôi phải gửi muộn nhất là khi nào?)

I’ve come to collect a parcel
(Tôi đến để lấy hàng gửi)

I’d like to pay this bill
(Tôi muốn thanh toán hóa đơn này)

I’d like to send some money to Poland
(Tôi muốn gửi ít tiền đến Ba Lan)

Do you sell Postcards?
(Ở đây có bán bưu thiếp không?)

I’d like to get a TV licence
(Tôi muốn đăng ký giấy phép xem TV)

I need to renew my TV licence
(Tôi muốn gia hạn giấy phép xem TV)

Related Posts

Tốt hơn mỗi ngày cùng Elsa Speak