fbpx
Close

24 Mẫu Câu Giao Tiếp Tiếng Anh Trong Nhiều Tình Huống

1. Mẫu câu lên lịch hẹn trong Tiếng Anh

Can we meet on Monday?
Chúng ta gặp nhau vào thứ 2 được không?

Can we meet next Friday?
Chúng ta gặp nhau vào thứ 6 tuần sau được không?

When can I talk to you?
Khi nào tôi có thể nói chuyện với bạn?

How about tomorrow afternoon?
Còn chiều mai thì sao?

Is next Monday convenient for you?
Thứ 2 tới có tiện cho bạn không?

Would today evening be all right?
Tối nay có ổn không?

2. Mẫu câu đáp lại lời mời trong Tiếng Anh

Sure. I’ll come
Chắc chắn rồi. Tôi sẽ tới

Friday would be perfect
Thứ 6 sẽ tuyệt nhất

I’ll be there at that time
Tôi sẽ có mặt vào giờ đó

I’m sorry. I can’t come
Xin lỗi. Tôi không tới được

Sorry. I don’t think I can make it
Rất tiếc, tôi không nghĩ mình có thể tới được

I’m afraid I can’t arrive on the 14th
Tôi sợ rằng mình không tới vào ngày 14 được

3. Mẫu câu đưa ra phỏng đoán trong Tiếng Anh

It looks like you’re new here
Có vẻ như bạn là người mới ở đây

Perhaps she know the answer
Có lẽ cô ấy biết câu trả lời

I’d say it’s over 9 A.M now
Tôi đoán nó sẽ kết thúc lúc 9h sáng kể từ bây giờ

If I had to guess, I’d say he’s 40
Nếu phải đoán, tôi sẽ nói anh ấy 40 tuổi

Maybe it’s going to rain
Có lẽ trời sẽ mưa

Chances are you’re doing it wrong
Nhiều khả năng là bạn đang làm sai cách

4. Mẫu câu hỏi ý kiến trong Tiếng Anh

What do you think of my new house?
Bạn nghĩ gì về ngôi nhà mới của tôi?

How do you feel about that?
Bạn cảm thấy ra sao về nó?

What is your opinion?
Ý kiến của bạn là gì

Do you have any idea?
Bạn có ý kiến gì không?

What’s your view?
Quan điểm của bạn là gì?

I’d like to hear your views on this matter
Tôi muốn nghe ý kiến của bạn về vấn đề này

Related Posts

Tốt hơn mỗi ngày cùng Elsa Speak