fbpx
Close

NGỮ PHÁP

  • Home
  •  / 
  • NGỮ PHÁP

10 Tiền Tố Căn Bản Trong Tiếng Anh – Bí Quyết Học Từ Vựng

-Un: tiền tố mang nghĩa phủ định, trái ngược Unhappy: không vui Unhealthy: không lành mạnh Unreal: không có thật Unusual: khác thường -Im: tiền tố mang nghĩa phủ định, thường đi với cái từ bắt đầu là “p” Impolite: bất lịch sự Impossible: không thể xảy ra -Il: tiền tố mang nghĩa phủ định, Đọc tiếp

Tốt hơn mỗi ngày cùng Elsa Speak