fbpx
Close

LƯU Ý

Tổng Hợp Tiền Tố Thông Dụng Trong Tiếng Anh

BẮT ĐẦU BẰNG “IR” 1. irresponsible – vô trách nhiệm 2. irreverent – bất kính 3. irrepplaceable – không thể thay thế 4. irregular – không thường xuyên 5. irrelevant – không liên quan 6. irreclaimable – không thể kháng lại 7. irreligious – không tín ngưỡng 8. irreparable – không thể sửa chữa 9. Đọc tiếp

Tốt hơn mỗi ngày cùng Elsa Speak